RADETON FÓRUM 

Videonávody, novinky, zkušenosti uživatelů a vše kolem inženýrských sítí

Správa plynovodů, preventivní kontroly stavu potrubí vč. profesionální dokumentace, vyhledávání konkrétních úniků plynu.
#603
Značka Esders vyrábí několik přístrojů pro stavební firmy v plynárenství.

----- DETEKCE ÚNIKŮ PLYNU -----
SIGI EX: http://www.radeton.cz/produkt/sigi-ex/category/73
Detektor plynu s nasáváním a rozsahem měření od 1 ppm do 100 %OBJ. Lze jej použít jako klasický ruční detektor plynu pro kontrolu těsnosti nadzemních rozvodů, ovšem díky výkonnému čerpadlu (25 litrů za hodinu) do něj lze připojit také zemní sondu pro kontrolu plynových přípojek a jiných plynovodů uložených v zemi. Detekce plynu probíhá na povrchu země a hledá se zvýšená koncentrace plynu, který se dostal na povrch. SIGI je vybaveno také měřicím režimem pro kontrolu osob v nebezpečném prostředí. Stačí jej umístit do pracovního prostoru a pokud kolem sebe zaznamená nebezpečnou koncentraci plynu, spustí velmi silnou dvoutónovou houkačku.

Goliath: http://www.radeton.cz/produkt/goliath/category/73
Pomůže v případech, kdy je nutné lokalizovat přesné místo úniku zemního plynu. Protože se jedná o multifunkční detektor všech typů úniků plynu, poradí si nejen s lokalizací těch nadzemních, ale najde i úniky z plynovodů uložených v zemi. Do hry pak vstupuje několik typů sond od kobercové pro plošnou detekci na ulicích až po sondu do vrtů, která měří koncentraci zemního plynu pod zemským povrchem. Pro profesionální analýzu pouze zemní plyn nestačí, a tak Goliath měří navíc kon
centraci CO, CO2, O2 i H2S. Obsluha vybavená Goliathem dokáže kromě vyhledání těch nejmenších netěsností na plynových rozvodech asistovat také při plnění potrubí plynem, hlídat osbluhu v nebezpečných prostorech, provést tlakovou zkoušku do 2 barů nebo rozlišit zemní plyn od bahenního. Třešničkou na dortu je možnost spojit Goliathe s Android tabletem a zaznamenávat prošlou trasu s naměřenými úniky pomocí GPS. Výstupem pak může být mapa s prošlou trasou vč. fotografií reálnýh míst s naměřenými úniky plynu. Více informaci o záznamu trasy najdete zde http://www.radeton.cz/pozemni-inspekce-plynovodu-gps

----- KONTROLA OPZ, TLAKOVÉ TESTY DOMOVNÍCH PLYNOVODŮ -----
GasTest delta: http://www.radeton.cz/produkt/gastest-delta/category/71
Jde o tester nízkotlakého potrubí. Nejen že provede zkoušku těsnoti a pevnosti, ale dokáže provést také zkoušku provozuschopnosti potrubí - tedy určit únik z domovního rozvodu plynu přímo v litrech za hodinu. Na základě této hodnoty lze přímo určit, zda je plynovod provozuschopný plně nebo podmínečně nebo je nutné jej okamžitě odstavit z provozu.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]