Stránka 1 z 1

Zapojení pro provedení zkoušky provozuschopnosti

Napsal: 15 kvě 2017, 21:10
od admin
Zkouška provozuschopnosti plynového rozvodu je popsána v předpisu TPG 704 01. Jde o zkoušku, která ověří těsnost plynovodu. Zkouška provozuschopnosti se provádí provozním tlakem a vyhodnocuje se dle naměřené velikosti úniku plynu v jednotkách "objem uniklého plynu za čas", např. v litrech za hodinu.

Technický předpis také stanovuje hraniční hodnoty pro vyhodnocení zkoušky provozuschopnosti
- potrubí s únikem do 1 l/h je těsné a tedy plně provozuschopné
- potrubí s únikem od 1 l/h do 10 l/h má sníženou těsnost a je podmínečně provozuschopné, únik je nutné odstranit do 30 dnů
- potrubí s únikem nad 10 l/h je netěsné, je podmínečně provozuschopné, únik je nutné odstranit do 30 dnů nebo v kratší lhůtě, kterou stanoví revizní technik (může navrhnout také odstavení plynovodu)

Jak zkoušku prakricky provést? Stačí uzavřít všechny vývody plynovodu v objektu a ověřit, zda do objektu proudí plyn (tzn. potubí je netěsné) nebo zda je průtok na vstupním plynovodu nulový (tzn. potrubí uvnitř objektu je těsné). Nabízí se, že by přece stačilo mrknout na plynoměr, zda stojí, nebo se točí. To je ovšem velká chyba. Plynoměry jsou konstruovány pro měření větších průtoků, některé tak zaznamenávají průtok až od 40 litrů za hodinu, při menších průtocích se ani nehnou. Je tedy potřeba nahradit plynoměr itlivějším průtokoměrem. Takovým přístrojem může být GasTest delta http://radeton.cz/produkt/gastest-delta/category/71, který se zapojí právě místo plynoměru. Ukáže přesnou hodnotu průtoku plynu do objektu, na základě které lze zkoušku provozuschopnosti vyhodnotit. Jako donátor tlaku do objektu je využit plyn z plynové přípojky. Není-li však připojka k dispozici, lze jako donátor tlaku nafouknutý plynárenský balón nebo stabilní kompresor.