RADETON FÓRUM 

Videonávody, novinky, zkušenosti uživatelů a vše kolem inženýrských sítí

Vše o tomto multikorelátoru - měření z praxe, filtrování, křížová korelace, špeky, plasty a hydrofony
By Joe
#549
Každá skupina prošla čtyři tématické okruhy a každý řekl své stanovisko k danému tématu. Závěr vašich odpovědí je následující:

Tématické okruhy:

1. Koherence, spektrum, spektrální ekvalizér, autofiltr, potlačení šumu, redukční ventil - pomocník nebo nepřítel, epochy - náhodné odběry.
2. Filtry - materiály, filtrování v úzkém spektru, vícenásobný filtr, změna filtru = změna čas. zpoždění, rezonance.
3. Rychlosti šíření zvuku jiných výrobců, měření vzdálenosti mezi senzory, špičky mimo časový rozsah, aplikace vypočtené rychlosti šíření na další úseky.
4. Způsob programování, rozestup mezi epochami, synchronizace, výsledky den a noc, potvrzení měření Enigmy, čemu věříte víc.


ad 1) 80% uživatelů Enigmy využívá koherenci pro nastavení filtru. Kde je koherence největší, tam je nejlepší nastavovat filtr. Ne vždy se dá na koherenci spoléhat. Červené a modré spektrum téměř nikdo nevyužívá, i když podle spektrální analýzy se dá zběžně určit kvalita získávaného zvuku pro korelaci, případné rušení apod. Spektrální ekvalizér je funkce, která vyrovnává hlasitost jednotlivých frekvencí - při tiché poruše je pomocník (zapnout) - poruchu zesílí a okolní hluk ztiší. Pokud je však porucha hlučná a okolí tiché, udělá opak a zeslabí poruchu, proto v tomto případě vypnout. Autofiltr je funkce spíše pro začínající pátrače, zkušenější od ní časem upustili. Občas je využívána jako poslední možnost při filtrování v případech, kdy je korelace bez jasné špičky (les). Potlačení nežádoucích špiček používá víc jak 50% pátračů, díky této funkci lze odhalit hned několik poruch najednou. Každé potlačení je třeba křížově potvrzovat (60% z vás), 20% pátračů na potlačení nespoléhá a po odstranění jedné poruchy raději opakují měření. Většina z vás (70%) dělá potlačení max. jednou, 20% vůbec nepoužívá a ti nejzkušenější nechávají kopat i více špiček najednou. Redukční ventil může být pomocníkem při zjišťování skutečné rychlosti šíření (materiálu), ale záleží na situaci (50 na 50). Při náhodném odběru opakuje měření 75% pátračů, 20% dokáže náhodný odběr využít k upřesnění parametrů potrubí, zbytek jsou teplaři, kteří nemají náhodné odběry. Vznik falešných špiček vlivem násobení jednotlivých epoch nikdo nepotvrdil.

ad 2) Jaké filtry na jaké materiály? Plast do 500 Hz, litina 300 - 800 Hz, ocel (sklo) 1000 - 1500 Hz i vyšší. Konkrétní hodnota filtru se nedá přesně určit, záleží na tlaku v potrubí (vyšší = vyšší frekvence) a typu poruchy. Všeobecně pro kovy - širší frekvenční pásmo; ocel 1500-2000Hz, pro plasty užší a nižší frekvence. Funkci filtrování v úzkém spektru využíváte minimálně, je vhodná především pro použití na plastech s hydrofoním snímačem, ale dá se použít jako rychlý nástroj pro filtrování (vložíte si několik vlastních frekv. pásem, můžou se i překrývat, a software udělá analýzu za vás). Vícenásobný filtr nikdo z pátračů nevyužívá - Enigma software umožňuje nastavit až 3 nezávislé filtry, nicméně je dle vašeho mínění jednodušší nastavit jeden širší filtry. Díky vícenásobnému filtru lze vyfiltrovat různé zdroje zvuku a pozorovat/porovnávat více špiček. Vícenásobný filtr je využíván při automatickém filtrování. Při změně frekvence (filtru) se mnohdy mění i špička (čas. zpoždění) - moc často se s tím nesetkáváte, ale pokud se s touto situací setkáte, je vhodné nastavit širší filtr nebo zvolit jinou korelaci (delší úsek má mnohdy lepší korelaci). Pokud se časové zpoždění výrazně mění, není zaručen přesný výsledek. Zásadní je nastavovat stejný filtr ve všech korelacích. Rezonance na potrubí znáte každý a většinou je poznat z koherenční křivky (dvě vysoké koherence vedle sebe). Harmonické se nedají odfiltrovat a z praxe je vysledováno, že ta vyšší koherence je rezonující prvek a NIŽŠÍ JE PORUCHA. Při rezonanci je vhodné zkoušet jiné korelace. Nežádoucí rezonance jsou způsobeny koleny v betonu, T-kusy, armaturami, trafy apod, takže POZOR, POZOR.

ad 3) Každý výrobce má maličko jiné rychlosti šíření zvuku, SEBA má podobné jako Primayer, Sewerin udává vyšší rychlosti na litině. Enigmou se dají měřit vzdálenosti mezi jednotlivými snímači, ale jen 20% z vás tuto možnost využívá. Potvrdila se existence špiček, které nemusí souviset se zdrojem zvuku z potrubí. Toto může být velmi nebezpečné, pokud se s takovou špičkou pracuje, např. při výpočtu rychlosti nebo vzdálenosti. Jako zdroje zvuků pro takové špičky uváděli uživatelé např. místní rozhlas, stavební stroje, míchačky atd. Pokud tento vzduchem se šířící zvuk slyší více jak jeden senzor, může se objevit takto zavádějící špička. Při měření rychlosti zkušení uživatelé NEDOPORUČUJÍ aplikovat rychlost na další úseky! Nikdy není žádný úsek homogenní. Většinou je na jednom z úseků rychlost nižší. Což může být způsobeno celou řadou faktorů. Pokud je ale rychlost vyšší než tabulková, není možné, aby existovala nehomogenita, která by zvuk zrychlila (opravné pasy, vložený kus PVC). Pokud je zadaná rychlost 1220 a Enigma měří 1280, pak je velice pravděpodobné, že jsou špatné mapové podklady a profil potrubí bude nižší (místo DN150 např. jen DN80). Pak lze takovou rychlost použít i na ostatní sekce. Jinak si uživatelé měří pro každou sekci rychlost zvlášť.

ad 4) Způsob programování Enigmy je individuální, podle situace. Někteří využívají možnost programování snímačů přes kufr (50%), ostatní pracují s notebookem. Při měření ve dne využívá většina z vás všechny tři epochy s rozestupem 2-5 minut, při nočním měření je rozestup 30 min. i hodina, případně jen jedna epocha (nehrozí časté náhodné odběry). Se synchronizací nejsou problémy. Měřit s Enigmou v noci zkouší polovina uživatelů. I když rozdíly mezi nočním a denním měřením nejsou příliš velké a osazovat snímače přes noc je pro mnohé z vás nebezpečné, jelikož už došlo k odcizení snímače, může být noční měření efektivnější (v noci jsou podmínky na síti nejlepší). Postupy potvrzování výsledků se různí. Někdo pracuje jen s Enigmou a potvrzuje půďákem, další používají jednoduché (rychlé) korelátory a pokud nic nenaměří, nasazují Enigmu. Je však potvrzeno, že Enigma přesně koreluje až 60% poruch, které půdním mikrofonem nejsou slyšet. Shrnuto na závěr, jeden přístroj nestačí (i když s Enigmou je úspěšnost zhruba 98%).


Budu rád, když se ke zhodnocení vyjádříte a doplníte to, co jsme nezachytili, nebo rozšířili toto téma o nějaké nové věci. Např. mi dnes volal zákazník, že na horkovodu (DN25, 84m) se sekl o dva metry (což není zase tak moc :)). Když jsme měření analyzovali zpětně, bylo nutné nastavit filtry na hodnotu kolem 1500-2000Hz a výsledek byl přesně.

Lovu poruch ZDAR!
Joe
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]